Usluge

29/11/2012
0 Comments

Prikupljanje i preuzimanje opasnog otpada

Opasan otpad sa mesta nastanka, privremenog odlagališta i sa mesta sa velikim rizikom po životnu sredinu, bezbedno prikuplja, preuzima i postupa se sa njim u …