Eco proizvodi

Posted on 29/05/2016 by CIP Tim in Proizvodi
ecopill
1 TABLETA ZA TRETIRANJE 15-60 LITARA GORIVA
ecofxo
ZA TRETIRANJE IZNAD 500 LITARA GORIVA
ecodtm
ULJNI STABILIZATOR ZA LAKA VOZILA
ecostabiflex
ULJNI STABILIZATOR ZA TEŠKA VOZILA I MAŠINE

ŠTA SU ECO PILL i ECO FXO?

ECO PILL i ECO FXO su koncentrovane 100% organske materije bez aditiva. Posebno su sintetizovani kako bi se savladali problemi povezani s visokim sadržajem asfaltena u modernim gorivima. Ne menjaju molekularnu strukturu putem hemijske reakcije vec razgraduju aglomeraciju u manje listove asfaltena. Efekat je vidljiv mikroskopom.

povecanje4140
Povecanje 4140x
Razgradnja asfaltena
u komadice
povecanje290
Povecanje 290x
Razgradnja asfaltena
u rastvoru benzina
i ECO PILL ili ECO FXO

Svi navedeni molekuli prirodni su u našoj okolini. Neprirodno je u kojim ih kolicinama proizvodimo. Premda CO2 kao ugljovodonici, ugljen monoksid i azotni oksidi. Ugljovodonici su vaše gorivo. Neki ostaju u obliku taloga te postaju deo emisije u okolinu.

Zaustavljanjem emisije tamo gde pocinje osiguravate maksimalan životni vek katalitickog konvertera. Ne samo da štedite novac, vec pomažete i okolini. Pomažete i sebi prolazom na eko testu.

efekti

EFEKTi ECO PILL i ECO FXO proizvoda:

 • uklanjaju talog u rezervoarima,
 • potrebno je rede cistiti rezervoar goriva a flteri ostaju cistiji u dužem periodu,
 • u gorivu se rastvaraju brzo i ne ostavljaju nikakve cestice koje bi mogle zacepiti fltere,
 • gorivo je postojanije i ima manje nataloženog materijala, na dnu rezervoara ima
  manje taloga što znacajno doprinosi održavanju,
 • održavaju sistem za ubrizgavanje cistim,
 • eliminišu lupanje po motoru, zveckanje i zagrevanje koje uzrokuju ugljenje naslage,
 • proizvodi obnavljaju izgubljenu snagu motora do optimalnog nivoa rada,
 • kapljice vode u gorivu su manje, raspršene i ne zaostaju u rezervoarima,
 • smanjuju potrošnju goriva,
 • asfalteni se razbijaju na puno manjih delova tako da se rasprše po celom gorivu
  što omogucava potpunije sagorevanje,
 • smanjuju potrošnju goriva do 10%,
 • smanjuju sadržaj štetnih materija u emisiji izduvnih gasova do 62%.

FLEX-O proizvodi patentirani su proizvodi. Prodaju se širom sveta. Svi laboratorijski testovi koji pokazuju kako proizvodi deluju i koji potvrduju njihovo delovanje zasnivaju se na naucnim procedurama koje su razvile organizacije kao SAE (Society of Automotive Engineers – Društvo mašinskih inženjera), ASTM (American Society for Testing and Materials – Americko društvo za testiranje i materijale), QIRC i US EPA (United States Environmental Protection Agency – Agencija za zaštitu okoline SAD), SGS.

Kako deluju ECO PILL i ECO FXO?

U dva smera. Štite i vaše vozilo i vašu okolinu.

Baza cetverotaktnog motora je kompresija i ekspanzija. Bez adekvatnih ventila ne stvara se dovoljno kompresije za gorivo i efkasno sagorevanje, a eksplozivna ekspanzija je redukovana. ECO PILL i ECO FXO vracaju motor u prvobitno stanje što znaci da sagoreva manje goriva na efkasniji nacin. ECO PILL i ECO FXO mogu brzo umanjiti problem i omoguciti motoru optimalan rad. Štedi novac na gorivu i buducim održavanjima vozila.

kakodeluje

1: Usis, 2: Kompresija, 3: Ekspanzija, 4: Izduv

Šta je protok pored cilindra, prstena i klipa (tzv. blow-by)?

Topli gasovi sagorevanja prolaze pored prstena kompresije u cilindar tokom treceg takta motora. Znaci da otvoreni plamen i izduvne cestice ulaze u rotirajuce delove motora. Rezultat je redukovana snaga.

Injektori, dovod goriva i izduv

Gorivo putuje od rezervoara kroz sistem za dovod goriva. Potom ulazi u cilindre preko karburatora ili injektora goriva. Tada se pali i ekspandira u cilindru. Kako bi gorivo optimalno gorelo mora postojati optimalan odnos gorivo/vazduh, smeša gorivo/vazduh mora biti homogena i ostaci (talog) ne smeju ometati protok goriva od rezervoara do motora. OCISTITE IH.

Smesa goriva i ECO PILL ili goriva i ECO FXO cisti ugljenicne naslage i necistoce sistema za dovod goriva. Ne uzrokuje koroziju i u skladu s tim sigurna je za sve vrste motora. Takode ima disperzivne sposobnosti jer disperzira cca 80% asfaltena u benzinima i cca 72% u dizel gorivima. Smanjuje kolicinu nerastvorenih cestica u gorivu za cca 24%.
Delovanje praha ne može uzrokovati kvar na motorima, a efkasno pomaže u cišcenju motora od nastalih naslaga i smola te postepenim sagorevanjem s gorivom dovodi do optimalnog rada u zadatim uslovima. Ispitivanja su pokazala smanjenje vremena indukcije za cca 40% što za posledicu ima smanjenje nastajanja smole u skladišnim uslovima (rezervoarima goriva). Korištenje ECO PILL i/ili ECO FXO smanjuje udarni napon izmedu nafte i kapljica vode za cca 3 puta pri cemu dolazi do bržeg izdvajanje vode iz dizel goriva. Istovremeno navedeno svojstvo deluje i na nastajanje veceg broja kapljica u postupku atomizacije goriva, pa se atomizacija goriva povecava za cca 23% što prouzrokuje bolje sagorevanje. Testiranje sastava gasova smese goriva i ECO PILL ili goriva i ECO FXO pokazuje smanjenje sadržaja štetnih sastojaka u izduvnim gasovima zavisno o vrsti vozila od 50% do 62%. Takode je evidentirana i smanjena potrošnja goriva kod teretnih vozila od 5,5% do 4,48%, a kod licnih vozila od 12,5% do 8%. Tecno gorivo ne gori u tecnom stanju vec u gasovitom stanju. Kako bi sagorelo potrebno ga je prvo atomizirati kada se stvara maglica vrlo sitnih kapljica. Kako se te kapljice pomeraju prema prednjem delu plamena temperatura se brzo diže, što dovodi do vaporizacije lake frakcije kapljica. Cvrsti asfalteni koji cine tešku frakciju aglomeriraju se u kompaktne strukture jer su isparljive materije sagorele. Mehanizam putem kojeg se odvija sagorevanje cvrste faze je difuzija kiseonika kroz pore cvrste materije. Difuzija unutar cvrste materije je obicno spor proces pri cemu je ogranicena brzina
sagorevanja. Buduci da je vreme sagorevanja cvrste materije proporcionalno kvadratu njegovog odgovarajuceg precnika aglomeracija cvrstih asfaltena, doprinosi teškoci sagorevanja jer se vreme sagorevanja povecava. Tipicno vreme
zadržavanja od 0,1 sekunde u zoni plamena nije dovoljno za sagorevanje.

Stvaraju se neizgoreni ostaci ugljenika (cađi) koji doprinose oko 40% do 80% ukupnoj emisiji cestica u životnu sredinu.

hydrocarbons

Azot (N2) čini 78% vazduha a uglavnom prolazi kroz motor.
Ugljen dioksid (CO2) proizvodi se tokom sagorevanja vezivanjem ugljenikovih atoma iz goriva s kiseonikom.
Vodena para (H2O) takode se stvara tokom sagorevanja vezivanjem kiseonika s vodonikom iz goriva.
Ugljovodonicni lanci pucaju u oksidante zbog sunca, reaguju s azotom i proizvode ozon na nivou zemlje, najvecu komponentu smoga.
Azotni oksidi (NO2 i NO) doprinose smogu koji iritira ljudske membrane mišica.
Ugljen monoksid (CO) jednostavno je jako otrovan, bez mirisa i bez boje.

UŠTEDE KOJE SE OSTVARUJU KORIŠCENJEM ECO PILL ILI ECO FXO

tab1

ECO PILL I ECO FXO proizvodi smanjuju sadržaj štetnih sastojaka u emisiji gasova i do 62%, čime omogućuju PROLAZAK NA EKO TESTU

tab2

PREPORUKA:
za kvalitetno procišcavanje injektora, ventila i sistema za dovod goriva, u sledeca 2 punjenja rezervoara za gorivo dodajte ECO PILL ili ECO FXO. Postupak ponovite svakih 2000 do 3000 predenih kilometara.

Comments are closed.