O nama

“EKOKARIKA“ d.o.o. Beograd, je osnovana 2007.godine.

Orijentacija delatnosti preduzeća je oblast zaštite životne sredine, povećanje energetske efikasnosti u komunalnim i energetskim sistemima, stvaranja zdravijeg okruženja.

Preduzeću “EKOKARIKA” d.o.o. je prioritet očuvanje životne sredine i svesno je značaja koji treba da ima očuvanje životne sredine u upravljanju i obavljanju poslova.

Osnovni zadatak, sa aspekta zaštite životne sredine, je da se zadovolje zahtevi i očekivanja vlasnika i društva u celini, uz poštovanje usvojene zakonske regulative, sprečavanje zagađivanja životne sredine, uz otvorenu i stalnu komunikaciju sa okruženjem, u cilju stalnog širenja kulture zaštite životne sredine.

U cilju poštovanja načela zaštite životne sredine, “EKOKARIKA” d.o.o. se obavezuje da ostvari sledeće opšte ciljeve:

  • Stalno prati i ažurira identifikaciju svih aspekata životne sredine;
  • Stalno prati učinak aktivnosti na zaštiti životne sredine, u saradnji sa za to ovlašćenim institucijama;
  • Stalno radi na poboljšanju izgleda i kvaliteta radne sredine;
  • Štedi resurse i energiju, uz smanjivanje rizika upotrebe štetnih gasova i materijala;
  • Posebnu pažnju posvećuje propisanom recikliranju opasnog otpada;
  • Za svaku investiciju i nabavku nove opreme donosi planove, koji definišu moguće opasne &nbsp   situacije i štetne uticaje na zaposlene i životnu sredinu;
  • Stalno radi na motivaciji i stimulaciji na zaštiti životne sredine i u lokalnom okruženju;
  • Stalno usavršava, obrazovanje i informisanost zaposlenih i poslovnih partnera, kako bi doprineli širenju svesti o potrebi zaštite životne sredine;
  • Nastoji da se rizik od potencijalnih uticaja svede na prihvatljiv nivo.