Anahem Laboratorija

Vrsta saradnje:

Ugovor o poslovnoj saradnji u oblasti laboratorijskih i terenskih ispitivanja.

O partneru:

ANAHEM vrši fizičko-hemijske, radiološke i mikrobiološke analize:

  • VODE (flaširana, otpadna, podzemna, površinska, sirova, tehnološka,…)
  • ZEMLJIŠTA (zagađenje, kvalitet)
  • OTPADA (sve vrste industrijskog, komunalni)
  • HRANE (voće i povrće, dečija hrana, dijetetika, aditivi, stočna hrana,…)
  • PREDMETA OPŠTE UPOTREBE (dečje igračke, posuđe, ambalaža, tekstilni materijal, deterdženti, kozmetika, …)
  • VAZDUHA (emisija, ambijentalni vazduh)
  • BUKE (u životnoj sredini)
  • RADNE OKOLINE  (fizičke i hemijske štetnosti)

ANAHEM koristi savremenu opremu i medjunarodno priznate metode i postupke u radu.

Adresa sajta: www.anahem.org