Hrabri Čistač

Vrsta saradnje:

Ugovor o poslovnoj saradnji i zajednički nastup  i aktivno učestvovanje na sajmovima, savetovanjima na očuvanju životne sredine.

O partneru:

Udruženje operatera industrijskim i opasnim otpadom „HRABRI ČISTAČ“ osnovano je 18.04.2011. godine u Beogradu. Akt o osnivanju potpisan je od strane 9 pravnih lica-osnivača. Udruženje je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti zaštite životne sredine.
Udruženje obavlja poslove od zajedničkog interesa članova Udruženja, efikasno sarađuje sa zakonodavnim organima u zemljama regiona ka unapređenju postojećih zakonskih regulativa i njihovom prilagođavanju specifičnim uslovima kompanija za sakupljanje i treman opasnog otpada, predlaže i realizuje predloge za stvaranje domaćih centara za savremeni i adekvatan tretman svih vrsta otpada koji se sakupljaju na prostorima Republike Srbije i Regiona, zalaže se za efikasniju komunikaciju među zainteresovanim kompanijama,što bi dovelo do povećanja konkurentnosti, a suzbijanja nelojalne konkurencije i sivog tržišta i rešava druga pitanja od zajedničkog interesa koje Udruženju povere osnivači i članovi.

Adresa sajta: www.hrabricistac.org