JKP Energetika Trstenik

Vrsta saradnje:

Ugovor o poslovno –tehičkoj saradnji i Ugovor o isporuci uljnih emulzija za loženje za 2011-2012.god.

O partneru:

Javno komunalno preduzeće za proizvodnju i distribuciju toplotne energije “Energetika” Trstenik osnovano je 21. 08. 2003. godine, izdvajanjem iz sistema ”Prva petoletka” Trstenik.
Organizacioni oblik Preduzeća je Javno preduzeće sa 100% državnom imovinom, a prema kriterijumima za razvrstavanje je svrstano u srednje pravno lice.
Skupština opštine Trstenik je na sednici održanoj 22. 12. 2005. godine donela Odluku o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom kojom se propisuju uslovi i način snabdevanja toplotnom energijom, uslovi način pružanja energetskih usluga, međusobni odnosi energetskih subjekata i kupaca toplotne energije, pravila o radu distributivnog sistema, planovi razvoja sistema daljinskog grejanja.

Adresa sajta: www.trstenik.rs/index.php/toplana-trstenik