Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Vrsta saradnje:

Ugovor o uspostavljanju međusobne poslovno tehničke saradnje.

O partneru:

Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu je najstarija i najveća visokoškolska i naučna ustanova u Srbiji i Jugoslaviji u oblasti mašinstva.

Adresa sajta: http://www.mas.bg.ac.rs