NIS a.d. Novi sad

Vrsta saradnje:

Ugovor o pružanju usluga čišćenja separatora za prečišćavanje zauljenih otpadnih voda i usluga trajnog zbrinjavanja otpada za 2011. god.

O partneru:

NIS je jedna od najvećih vertikalno integrisanih energetskih kompanija u jugoistočnoj Evropi.

Osnovne delatnosti su istraživanje, proizvodnja i prerada nafte i gasa, kao i promet širokog asortimana naftnih derivata.

 

Adresa sajta: http://www.nis.rs