Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu

Vrsta saradnje:

Ugovor o naučnoj i poslovno – tehničkoj saradnji.

O partneru:

TMF je jedan od nosilaca održivog razvoja u Srbiji. To je razvoj koji će obezbediti našoj zemlji i našim potomcima napredak pomoću sopstvenih resursa  i snaga.

Zato obrazujemo kadrove koji ce rešavati probleme iz oblasti zatvaranja materijalnih ciklusa (čistih tehnologija), upotrebe energije (energetske efikasnosti, alternativnih izvora energije), ekološki kompatibilne mobilnosti (transportnih sredstava) i biotehnologije.

Naši studijski programi su usaglašeni sa Evropskom tehnološkom platformom za održivu hemiju (SusChem), što znači da razvijamo aktivnosti u oblastima: projektovanja reakcija i procesa, inženjerstva materijala i industrijske biotehnologije.

Adresa sajta: http://www.tmf.bg.ac.rs/