Stabilizatori hidroudara

Posted on 29/11/2012 by infrastar in Proizvodi

Ekokarika d.o.o. u svom sistemu je razvila procese proizvodnje stabilnih vodomazutnih i vodouljnih emulzionih energenata. Energenti imaju bolje ekološke i energetske karakteristike od standardnih goriva (mazuta,…), korišćenjem ovih energenata postižu se bolji efekti zaštite životne sredine, veći stepen iskorišćenja energenata i sistema na kojima se vrši proizvodnja energije, ređe se rade remontne aktivnosti na energetskim postrojenjima, manje se stvara i taloži čađ, manja emisija štetnih produkata u atmosferu.

Proizvodnju emulzionih energenata Ekokarika d.o.o. vrši bez dodavanja emulgatora što je čini posebno karakterističnim u svetu emulzija.

Comments are closed.