Transport fluida

Posted on 29/11/2012 by infrastar in Energetska efikasnost

Stabilizatori pritiska predstavljaju jedinstvenu modulnu konstrukciju, sa principom rada zasnovanom na raspodeljivanju po dužini cevovoda stabilizacije pritiska disipativnih i demfirajućih uticaja na pobudjene talase pri protoku fluida u datoj sredini.
Gašenje hidroudara i pulzacija ostvaruje se na osnovu:

 • uticaja amortizacionih i disipativnih svojstava demfirajućih elemenata
 • otpora rasporedjenih perforacija u SP
 • uticaja na geometriju toka fluida

Havarije i kvarovi se pojavljuju pri eksploataciji opreme (pumpnihi kompresorskih stanica, turbina, regulacionih sistema,…) i cevovodnih sistema usled:

 • Povećanja nivoa vibracija na mestu povezivanja cevovoda, pumpnih agregata i kompresora;
 • Povećanja nivoa vibracija cevovodnih sistema sa čeonim zaptivanjem, cevovoda za ulja i dr. tehnoloških sistema;
 • Kvara ili lažnog alarmiranja sistema za automatizaciju opreme, upravljanja i kontrole;

Rešenje problema hidroudara na sistemu cevovoda

 • Rešavanje problema u oblasti modernizacije cevovoda za različite namene predvidja uvođenje novih tehnologija protiv havarijske zaštite cevovoda i opreme
 • Ruska inovaciona kompanija «EKOVEJV Tehnologije» predlaže korišćenje tehnologije stabilizacije pritiska instaliranjem u hidrosistemima specijalnih tehničkih uredjaja –STABILIZATORA PRITISKA.

Prednost rada sa stabilizatorima pritiska

U poređenju sa postojećim sredstvima zaštite od havarija stabilizatori pritiska omogućuju:

  • trenutnu brzinu reakcije ispod 0,005 sekundi,
  • energetsku nezavisnost,
  • ekološku pogodnost,
  • odsutstvo dopunskog otpora fluida,
  • sposobnost efikasnog uspostavljanja kratkotrajnih naglih padova i skokova pritiska,
  • odsustvo potrebe za održavanjem u toku eksploatacije,
  • jednostavnost montaže,
  • rad bez gubitaka količine radnog fluida

Efikasnost primene SP

Zbog efikasnog prigušivanja talasnih i vibracionih procesa do bezbednog nivoa u svim režimima rada pumpe:

 • ukupan broj havarija na cevovodima, smanjenje za 50-60 %
 • rok eksploatacije, čak i veoma istrošenih cevovoda, produženje za 1,2 -1,5 puta, a sistema za automatizaciju i kontrolu 2-3 puta
 • troškovi hitnih popravki cevovoda, smanjeni za 30-40 %
 • omogućen je planski preventivni režim održavanja sistema cevovoda

Comments are closed.