Vodomazutne i vodouljne emulzije

Posted on 29/11/2012 by infrastar in Proizvodi

Ceo postupak dobijanja/proizvodnje VUE i VME emulzija se odvija kontinualno u protočnom – zatvorenom cevnom sistemu sa vremenom kontakta ulje-voda do 5 sekundi. Kapacitet protočnih ultrazvučnih uređaja je 10-100 t/h.

Karakteristike ulaznih sirovina – otpadnih ulja koje ulaze u tehnološki proces namešavanja su definisane Pravilnikom o uslovima, načinu I postupku upravljanja otpadnim uljima („Sl. Glasnik“ RS broj 71/2010), dok su karakteristike tečnih goriva naftnog porekla definisane Pravilnikom o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla („Službenom listu SCG”, br. 51/2004, 54/2005 i 18/2006).

Na izlazu iz instalacije dobija se proizvod, VUE/VME emulzija, vremenski stabilna do temperatura ispod temperature ključanja vode. Mogućnost skladištenja nije ograničena niskim temperaturama koje ne mogu da utiču na kvalitet emulzije i njenu stabilnost.

Za formiranje vodomazutne (vodouljne) emulzije nije potrebno koristiti nikakve aditive za proizvodnju stabilne emulzije. Hemikalije i aditivi se mogu dodavati u varijantama željenih efekata za efikasnije sagorevanje i smanjenje emisije pojedinih polutanata vazduha.

Karakteristike ovih emulzija su:

  • veoma stabilan emulgovan sistem voda – otpadna ulja/goriva za sagorevanje
  • poboljšane gorive karakteristike degradiranih goriva (mazuta, D2 i sl.)
  • smanjenja emisija polutanata iz otpadnih gasova pri njihovom sagorevanju u kotlovskim postrojenjima
  • povećana efikasnost sagorevanja
  • smanjenje opasnosti od udesa pri transportu
  • ušteda u korišćenju prirodnih resursa
  • smanjeni eksploatacioni troškovi održavanja kotlovskih postrojenja
  • reciklaže otpadnih uljnih i zauljenih materija koje imaju svojstva opasnog otpada

Comments are closed.